Dopunska oprema

Obiteljski bazeni osim svoje osnovne namjene, plivanja i kupanja u čistoj i higijenski ispravnoj vodi, trebaju zadovoljavati i druge potrebe. Osim što će svojim estetskim izgledom podići razinu izgleda dvorišta, ugradnjom dodatne opreme moguće je osigurati stalno toplu vodu, uz bogatu ponudu sportsko-rekreativnih atrakcija.

1) PODVODNO OSVJETLJENJE

Standardni podvodni reflektori rade pod naponom od 12V, a snage su 300W. Dizajnirani su da mogu besprijekorno osvijetliti površinu 4 x 4m, te se na osnovu toga i površine bazena određuje potreban broj reflektora.

2) ISO SOLARNI POKRIVAČ

Iso solarni pokrivač izrađen je od specijalne UV stabilizacijske folije u koju su ugrađeni mjehurići ispunjeni zrakom veličine 400 mikrona. Ovakav pokrivač ima višestruku namjenu. Prvobitna namjena mu je zagrijavanje vode u bazenu. Naime, sunce zagrijava zrak u mjehurićima iso solarnog pokrivača, a voda koja cirkulira u bazenu preuzima toplinsku energiju i zagrijava se. S druge strane, pokrivač ispunjen zrakom djeluje i kao termoizolator pa ne dozvoljava da se voda ohladi. Konačno, upotrebom pokrivača smanjuje se isparavanje vode i sredstava za kondicioniranje, a ujedno pruža i mehaničku zaštitu od prljanja vode u bazenu. Iso solarni pokrivač se montira na estetski lijepo dizajniranu garnituru držača pokrivača koja omogućuje jednostavno i lako rukovanje, odnosno pokrivanje i otkrivanje bazena.

3) GRIJANJE VODE U BAZENU

Za potpuni užitak korištenja bazena svakako je vrlo bitna i temperatura vode. Propisana temperatura u sportskim bazenima je oko 25ºC. To međutim podrazumijeva fizičku aktivnost u bazenu. Za rekreativne aktivnosti ipak je neophodna temperatura vode od 28 do 30ºC. Kod bazena dubine 1,20m može se očekivati ovakva temperatura samo uz primjenu iso solarnih pokrivača, bez dodatnog zagrijavanja. Ipak u mjesecima prije i poslije sezone kao što su svibanj i rujan, iako uz primjenu pokrivača temperatura ne bi trebala pasti ispod 25ºC, ne može se očekivati idealna temperatura od 28 – 30ºC. Kod bazena dubine 1,50m idealna temperatura se ipak postiže primjenom dopunskog grijanja uz obaveznu primjenu pokrivača. Sistem grijanja vode u bazenu vrlo je dinamičan, te za 10 – 12 sati može ugrijati vodu na željenu temperaturu.

4) OPREMA ZA SPORT, REKREACIJU I VODENE ATRAKCIJE

a) Badu jet uređaj – Badu jet specijalno je dizajniran uređaj koji ubacujući veliku količinu vode putem jedne ili dvije dizne u bazen, stvara strujanje vode i omogućuje plivanje u mjestu. Ugradnjom ovakvog uređaja može se kompenzirati veličina bazena, jer se i u relativno malom bazenu moguće baviti ozbiljnim sportskim plivanjem.

b) Gejzir – Gejzir se ugrađuje u dno bazena i sistemom pumpi i kompresora za zrak ubacuje veliku količinu vode i zraka s dna bazena. Osim izuzetne atrakcije pruža ugodu rekreacijske i terapijske hidromasaže.

c) Vodene zavjese i vratni masažeri – Vodene zavjese se ugrađuju na obalu bazena i kroz uzak snop vraćaju veliku količinu vode u bazen. Također, osim atraktivnog izgleda imaju izuzetan hidroterapijski efekt u masaži vrata i leđa. Prilikom izbora dopunske opreme, treba znati da se podvodno osvjetljenje ne može naknadno ugraditi, dok je za svu ostalu dopunsku opremu, koja se može ugraditi bilo kada, važno predvidjeti i ugraditi neophodnu infrastrukturu za mogućnost naknadne ugradnje.