Pravokutni bazeni

Dimenzije pravokutnih bazena:

  • 6x3x1,5 m
  • 7x3x1,5 m
  • 7×3,5×1,5 m
  • 8x4x1,5 m
  • 9×4,5×1,5 m
  • 10x5x1,5 m
  • 11×5,5×1,5 m
  • 11x4x1,5 m
  • 12x6x1,5 m