Koja je razlika između europskih i dalekoistočnih bazena sa čeličnom konstrukcijom?

Sandfarb. Pool

Osnovna razlika se ogleda u tome da su europski bazeni namijenjeni za ugradnju, dok su dalekoistočni isključivo namijenjeni za nadzemnu montažu. To je prvenstveno posljedica razlika u čeličnom zidu bazena. Naime, kod europskih bazena je čelični zid debljine 0,6 ili 0,7 mm (u zavisnosti od dubine bazena), izrađen od galvaniziranog čelika i antikorozivno zaštićen silikon-poliesterskim premazima. Kod dalekoistočnih bazena je zid bazena debljine 0,4 mm, lakiran, a nosivost mu je povećana time što je lim rebrastog profila.

Druga važna razlika je u PVC lajneru, koji je kod europskih bazena UV stabiliziran i izrađen od PVC folije najnovije generacije debljine 0,6 – 0,8 mm, sa akrilnim završnim slojem, što mu pruža izrazitu dugotrajnost (10 – 15 godina) i omogućava jednostavno čišćenje i lako održavanje. Kod dalekoistočnih bazena je PVC lajner debljne 0,2 – 0,4 mm, sama kvaliteta (hrapava površina) otežava održavanje, a životni vijek je od 1 – 4 godine.

Treća razlika je u filtraciji vode koja je kod dalekoistočnih setova unaprijed predodređena sa subdimenzioniranom opremom za cirkulaciju i filtraciju vode.