Upute za instalaciju ‘Future pool’ bazena

Ovalni oblik Future pool bazena je, zbog svog estetskog izgleda i zbog uvjeta za plivanje koje pruža, postao najomiljeniji oblik. Vodonepropusnost u bazenu osigurava visokokvalitetan, termostabilan PVC liner. Čelični plašt debljine 0,6 mm nema samonosivost duž ravnih dijelova, te mu tijekom izgradnje treba osigurati potporne, armirane zidove slijedeći navode u ovom uputstvu.

Postupci prije izgradnje

1. IZBOR MJESTA

Određivanje mjesta za izgradnju bazena jedan je od najvažnijih zadataka, te mu treba prići s mnogo pažnje. Izbor treba pasti na mjesto koje je sunčano, koliko je god to moguće. Ukoliko nemate mjesto koje je sunčano čitavog dana, prednost dajte mjestu s jutarnjim suncem, koje daje znatno više topline od sunca u zalasku.

Zatim treba misliti i na udaljenost bazena. Udaljenost može biti važan faktor i tijekom same izgradnje u smislu iskopavanja i uklanjanja zemlje. Bazen nemojte graditi na mjestu pored kojeg ćete morati voziti motorna vozila. Minimalan razmak prolaza za automobil treba iznositi dvostruku dubinu bazena. Bazen, između ostalog, sa svojom uređenom okolinom predstavlja ukras Vaše kuće, stoga mu takvo mjesto treba i dati, ne udaljivši ga previše u jedan intiman dio vrta.

Mjesto za bazen ne treba izložiti mjestu gdje puše vjetar. Vjetrovi, osim što nanose prašinu i lišće, prljaju Vaš bazen, djeluju i u smislu povećanog hlađenja i isparavanja vod te kemikalija iz Vašeg bazena. Skimer na bazenu treba postaviti u smijeru dominantnog vjetra čime će on potpomoći filtracijskom uređaju, noseći površinske nečistoće prema skimeru.

Drveće, pogotovo listopadno, nije najbolji prijatelj Vašem bazenu. Kako hladom, tako i otpalim lišćem, cvjetovima i plodovima mogu nanijeti neugodnosti. Vodite računa o opskrbi vodom i električnom energijom.

Bazen se može ugraditi u zemlju potpuno ili djelomično. Kod bazena od 1,5m dubine obavezna je ugradnja od najmanje 0,75m. Bazen nemojte graditi na nasipima ili na način da dosegnue podzemnu vodu. U posebnim slučajevima kao što su visoka podzemna voda, ugradnja blizu postojećeg objekta, blizina podruma ili slično, obavezno tražite mišljenje stručnjaka.

2. IZBOR VREMENA GRADNJE

Liner u Vašem bazenu proizveden je od specijalnog termoplastičnog PVC-a. Njegova karakteristična svojstva (istezanje i skupljanje) dijelom zahtjevaju optimalne uvjete za montažu. Najoptimalniji uvjeti za montažu PVC linera su ukoliko vanjska temperatura iznosi između 15 i 25ºC. Za pripremne radove je najidealnije suho vrijeme, bez padalina.

 

Pripremni građevinski radovi

1. ISCRTAVANJE OSNOVE ISKOPA

a) Iscrtavanje osnove iskopa

b) 2. Kolčenje 2. Kolčenje

Zabijte dva kolčića na udaljenost (a). U svaki kolčić udarite čavao i za njega zavežite špagu dužine (r). Pomoću špage označite kružnice ( npr. pomoću pijeska ). Ovako dobijene mjere za iskop buduće radne jame treba na kružnim dijelovima uvećati za 20cm, a duž ravnih dijelova za 50cm, zbog izgradnje potpornih zidova. Dubina radne jame je oko 110cm ovisno o dubini bazena. Ovu dubinu treba uvećati za debljinu armirane betonske ploče (12cm) i eventualno za dubinu šljunčane košuljice, npr. u slučaju muljevitog dna za još 12cm.

Primjedba: U slučaju strojnog iskopa svakako se ne može postići ovakva preciznost pa je neophodno iskopati veću jamu. U slučaju kopanja u pijesku će možda biti potrebno postavljanje potpore s ciljem sprječavanja urušavanja. U svakom slučaju vodite računa da između iskopa i nastavka radova prođe što manje vremena kako biste izbjegli eventualna urušavanja ili natapanja tla padalinama. U slučaju da iskopate znatno veću radnu jamu morate računati na povećanje utroška posnog betona prilikom zatrpavanja radne jame.

2. PRIPREMA BETONSKE OSNOVE

Na dno radne jame, pogotovo u slučaju vezane podloge (vlažno ili muljevito tlo) potrebno je staviti šljunčanu košuljicu, debljine 12cm s pažljivim nabijanjem. Ovo nije potrebno u slučaju pješčane ili šljunčane podloge. Betonska ploča treba biti za 4 – 5 cm veća od dimenzija bazena, 10 – 12 cm debljine i od betona kvaliteta C–12 (odnos 1:5).

Armaturnu mrežu 15 x 15 cm i ø 6mm treba postaviti na sredinu betonske ploče. Odvod s elementima za ugradnju i izvodnim cijevima treba postaviti prije betoniranja. Odvod treba iznivelirati i fiksirati, a izvodnu cijev nikako nemojte vaditi ispod potpornog zida. Betonska ploča treba biti potpuno glatka i potpuno vodoravna, pogotovo na naborima gdje će leći elementi za pridržavanje zida bazena. U slučaju potrebe, betonsku ploču možete izravnati s masom za gletanje betona.

3. IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA

Zid bazena duž svojih ravnih dijelova nije samonoseći te zahtjeva izgradnju potpornih zidova. Cilj izgradnje potpornih zidova je zaštita od pritiska vode s jedne strane i pritiska tla s druge strane. Potporni zidovi grade se orema slici 3. a unutrašnji dijelovi moraju biti potpuno paralelni i s istim razmakom između točaka.

Dimenzije potpornih zidova su u odnosu na dimenzije bazena prikazane u tabeli (c). Kod izgradnje betonske ploče i potpornih zidova od izuzetne je važnosti preciznost i pedantnost. Najmanja odstupanja od danih dimenzija bitno utječu na funkcionalnost i estetski izgled bazena.

3. Potporni zidovi

Postoji više načina za izgradnju potpornih zidova. Koji će se način izabrati, najbolje je da ostane preporuka stručnjaka. A mi Vam možemo ponuditi sljedeće alternative:

Na slici 4/a prikazan je potporni zid izgrađen od šalung blokova. U ovom slučaju potrebno je napraviti betonski temelj. Za dimenzije temelja savjetujte se sa stručnjakom. U temelj se ugrađuje armatura ø12 na koju se redom navlače šalung blokovi i popunjavaju betonom kvalitete C–12. Stabilnost ovakvog potpornog zida svakako treba povećati, a to se čini prilikom punjenja bazena ravnomjernim popunjavanjem prostora između potpornog zida i ruba iskopane jame posnim betonom (1:10).

4a

Na slici 4/b je prikazana alternativa izgradnje monolitne konstrukcije betonske ploče i potpornih zidova. U tom slučaju treba povećati betonsku ploču za debljinu potpornog zida, a preklopne kuteve armirati prema slici 4/b. Ova alternativa se primjenjuje kada se prilikom iskopa utvrdi da je tlo heterogenog sastava, podložno neravnomernom slijeganju. U slučaju nepotpunog upuštanja treba pripremiti alternativu prikazanu na slici 4/b.

4b

Montaža bazena

Za montažu bazena su neophodne 2–3 osobe. Iz razloga sigurnosti treba im priskrbiti zaštitne rukavice. Montaži bazena se smije pristupiti samo kada je beton u potpornim zidovima vezan ( najmanje 3 – 4 dana ).

1. PRIPREMA POTPORNIH ZIDOVA

Na unutrašnjoj strani potpornih zidova u donjem dijelu treba ostaviti slobodnih 25 mm za smještaj elemenata za pričvršćivanje zida, kako je to prikazano na slici 5.

5

2. POSTAVLJANJE ELEMENATA ZA PRIČVRŠĆIVANJE ZIDA

Elementi za pričvršćivanje zida prihvaćaju i fiksiraju zid bazena u donjim točkama. Elemente za pričvršćivanje zida treba sastaviti i postaviti odgovarajući osnovi bazena, žljebom okrenutim prema gore. Na ravnim dijelovima zida bazena, duž potpornih zidova elemente postaviti u žljeb ispod stiropora.

3. POSTAVLJANJE ZIDA BAZENA

Na sredinu betonske ploče postavite čvrstu, drvenu paletu. Na nju stavite u rolnu umotan zid bazena. Polako odmotavajte rolnu i stavljajte je u žljeb elemenata za pričvršćivanje zida. Vodite računa da bela strana zida bude okrenuta prema napolje.

Dio, izrezan za skimer postavite u pravcu dominantnog vetra. Zid bazena spojite pomoću elemenata za spajanje zida, kako je to prikazano na slici 6.Sve ostale otvore u zidu bazena za montažu osnovne ili dopunske opreme treba izrezati na licu mesta pri čemu treba voditi računa da se svi opiljci odstrane. Razmak između krajeva zida bazena prilikom spajanja treba iznositi 5 mm.

6

Nepravilno postavljen element za spajanje zida (ukošen, preteško ide) može imati trajne posljedice za stabilnost bazena. Element za spajanje zida treba postaviti tako da ukošen gornji kraj bude okrenut prema unutra Iz sigurnosnih razloga kabel treba uzemljiti. Za uzemljenje koristite klemu priloženu u kompletu, a montirajte je na oko 5cm od betonske ploče po uputi na slici 7.

7

Montažu kabela za uzemljenje kao i sve elektroinstalaterske radove treba izvesti po strogo važećim propisima, uz zaštitu sa 30mA Fi releom. Najbolje da elektroinstalaterske radove prepustite za to osposobljenom stručnjaku.

4. ZAVRŠNA PRIPREMA BETONSKE PLOČE

Ponovo detaljno očistite betonsku ploču posebno vodeći računa da ne ostane metalne piljevine. Sve eventualne preostale neravnine valja odstraniti fleksom ili popravkom sa glet masom za beton. Na idealno ravnu površinu treba postaviti geotekstiliju, materijal koji ne trune i dugotrajno štiti liner od negativnih utjecaja.

5. POSTAVLJANJE PVC LINERA

PVC liner nikako nemojte postavljati na materijal koji može oštetiti PVC. Za podlogu preporučujemo upotrebu geotekstilije. PVC liner proizveden je od specijalnog termoplastičnog materijala te stoga montaži treba pristupiti pri vanjskoj temperaturi od 15ºC do 25ºC.

Nemojte postavljati liner pri jakom suncu, radije pričekajte popodnevne sate. Pri suviše velikoj temperaturi liner će se opustiti, biti će suviše velik, te će se nabrati. Ako je temperatura niska lajner će biti krut, nabore ćete teško moći izravnati i biće suviše mali. Liner postavite na sredinu bazena. Prilikom montaže linera koristite prigodnu obuću ili budite bosi. Postepeno razmotajte liner, te varove postavite prema elementima za pričvršćivanje zida bazena. Vodite računa da udaljenost varova i elemenata svugdje bude jednaka.

Na gornjem rubu linera je zavaren profil za pričvršćivanje za zid. Krenite iz jedne točke i polako pričvrstite liner za zid bazena. Vodite računa da na lineru ne ostanu nabori. Kada ste ispravili sve nabore, možete postaviti rukohvate. Sada možete pustiti 1 – 2cm vode u bazen. Nabore koji potječu od savijanja linera sada možete izravnati. Za taj je posao potreban složan rad barem dvije osobe.

Nabore ispravljajte po dužini i poprijeko. Postupak ćete možda morati ponoviti više puta. U slijedećem koraku još jedanput prekontrolirajte simetriju bazena i prije nastavka punjenja izvršite neophodne manje korekcije. Morate znati da znatnija odstupanja od propisanih dimenzija mogu jako negativno uticati na funkcionalnost i estetski izgled Vašeg bazena. Prije nastavka punjenja izrežite liner na mjestu odvoda, te montirajte brtve i elemente odvoda vodeći računa da isteče što manje vode. Nakon ovoga možete nastaviti punjenje bazena. Eventualne nabore koji se pojavljuju na zidovima bazena ispravljajte.

6. POSTAVLJANJE GORNJIH REŠETKI

Kada je dno bazena konačno formirano možete fiksirati i rukohvate. Kada ste labavo postavili sve rukohvate, fiksirajte ih udaranjem dlanom u krug oko bazena. Sada još jednom izmjerite odstupanja od ruba rukohvata i površine vode. Odstupanja veća od 3,5cm govore da izjednačavanje razine nije propisno izvršeno, te svaka garancija proizvođača prestaje vrijediti.

7. MONTAŽA OPREME

Opremu bazena kao što su uduvači, podvodno osvjetljenje, protivstrujnik, skimer i sl. montirajte uvijek kada razina vode dođe na par centimetra ispod odgovarajućeg donjeg otvora u zidu bazena. Prilikom montaže skalpelom izrežite otvor u PVC lineru, a montažu izvršite vodeći računa o pravilnom postavljanju pripadajućih brtvi.

 

Završni građevinski radovi

Završnim građevinskim radovima treba pristupiti nakon montaže opreme i djelomičnog punjenja bazena (otprilike 1/8). Popunu radne jame treba izvršiti posnim betonom (odnos 1:10). Treba voditi računa da beton bude vlažnosti ovlažene zemlje, nikako ne rijedak. Posnim betonom treba popuniti prostor između potpornih zidova i zemlje. Posni beton oprezno ubacujte i nabijajte, vodeći računa da se zid bazena ne udubi. Popunjavanje posnim betonom mora teći paralelno s punjenjem bazena vodom (voda uvijek mora biti za par cm viša). Upotreba betona iz miksera i rijetkog betona je zabranjena. Betoniranje obavljajte izrazito sporo i oprezno. Građevinske radove završavajte izgradnjom platoa oko bazena širine najmanje 60cm. Uz rub bazena možete postaviti rubno kamenje prema slijedećoj shemi:

8

Napomena: Za greške nastale uslijed nestručne montaže nismo u mogućnosti dati garanciju.